Riskonet draagt er zorg voor dat het risicobeleid en de operationele uitwerking up-to-date blijven met wet- en regelgeving, met wensen van verzekeraars en met bedrijfseconomische ontwikkelingen.

Met het oog daarop richt Riskonet zich op lange-termijnrelaties; periodieke check-ups zorgen voor continuïteit in beleid. Organisaties zullen nooit klaar zijn met risicodenken. Externe eisen veranderen voortdurend, maar ook intern kan er zo veel veranderen in korte tijd, dat het risicoplaatje ongemerkt drastisch kan zijn veranderd.

Risicoblindheid opmerken en tegengaan

Riskonet kan de externe adviseur zijn die de ongemerkt ontstane ‘risicoblindheid’ helpt opmerken én tegengaan. Asset risk management staat of valt bij goed onderhoud. Organisaties die installatietechnisch de zaken op orde hebben, kunnen dankzij ‘periodiek onderhoud’ tot de ontdekking komen dat er organisatorisch – en zelfs in de bedrijfscultuur rond veiligheid – nog heel wat optimalisatie mogelijk is. Al dan niet na een incident of calamiteit als ‘wake-up call’…