Uitgangspunten en voornemens op dit gebied worden in de praktijk door Riskonet gevolgd en uitgevoerd. Zo leiden een Uitgangspuntendocument (UPD) en een Programma van Eisen tot een risicobeleid dat praktisch hanteerbaar en uitvoerbaar is.

Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat bepaalde onderdelen van het bedrijfsproces fysiek van elkaar worden gescheiden. Of dat een investeringsprogramma wordt opgezet én uitgevoerd om het asset risk management op niveau te krijgen. Riskonet kan de taak op zich nemen om bij een bouwproject te bewaken dat het risicobeleid wordt nageleefd. Ook bij de uitvoering kan advisering nog steeds een grote rol spelen. Bijvoorbeeld door voor een opdrachtgever organisatorische voorstellen te doen voor het verlagen van de kans op een calamiteit, als alternatief voor een grote investering in een sprinklerinstallatie.

Ontwikkelen, ontwerpen, aanbesteden

Riskonet adviseert met beide benen in de praktijk. Ook het feitelijk ontwikkelen, ontwerpen en engineren alsmede de aanbesteding (opstellen van het tenderdocument) en de bouw van installaties neemt Riskonet voor haar rekening. Volgens specs, binnen budget en binnen de gestelde tijd.