Riskonet analyseert en adviseert in de volle breedte en diepte over risico’s, mogelijke schade en over investeren om narigheid te voorkomen of te beperken.

Daarbij hebben de experts van Riskonet op basis van jarenlange ervaring de rol van adviseur. Scherp, maar ook realistisch en met een goed gevoel voor de bedrijfseconomische realiteit. Met voortdurend oog voor oplossingen en kansen. Riskonet vertaalt de uitgangspunten en uitwerking in een Uitgangspuntendocument (UPD) en een Programma van Eisen. En uiteindelijk in een risicobeleid dat de leidraad wordt bij toekomstige beslissingen.

(Brand)beveiligingsconcept voorstellen

Riskonet gaat daarbij niet over één nacht ijs. De experts van het bedrijf willen de ins en outs van de klantorganisatie begrijpen om op basis hiervan een fatsoenlijk (brand)beveiligingsconcept te kunnen voorstellen. Standaard kijkt Riskonet naar de lange termijn en naar de invloeden die de wetgever, de klant van de klant en de verzekeraar hebben op de operatie.

Risico’s kennen vóór acquisitie: de PARA

Een specifieke vorm van assessment is ‘Pre Acquisition Risk Assessment’ (PARA). Hierbij adviseert Riskonet klanten over de actuele veiligheid van en de risico’s die zijn verbonden aan objecten waarvan de aankoop wordt overwogen. Een vergelijkbare dienst is specifiek bedoeld voor opdrachtgevers die aan de vooravond staan van een bouwproject: de ‘Pre Construction Risk Assessment’ (PCRA).

Adviseren kan ook betekenen: kennis overdragen en trainen. Daaraan draagt Riskonet actief bij met workshops en seminars en door te doceren op opleidingsinstituten.

ASSET SAFETY VOOR LOCATIES: GAAS

Bedrijven houden graag de regie in handen. Veiligheid en continuïteit van de bedrijfsprocessen staan daarbij voorop. Asset safety is daarom een belangrijk onderwerp op de agenda van Riskonet. Met het door Riskonet zelf ontwikkelde ‘Gap Assessment Asset Safety-model’ (GAAS), biedt Riskonet een integrale benadering van materiële veiligheid op locatie. De specialisten van Riskonet kijken hierbij altijd naar de combinatie van de actuele wet- en regelgeving, bedrijfscontinuïteit en verzekerbaarheid van de assets. Geconstateerde tekortkomingen en andere bevindingen worden in een rapport opgenomen, samen met een oplossing om het gewenste resultaat te behalen. In overleg met de klant worden waar nodig ook specifieke verbeteringen gezocht voor:

  • Persoonlijke en vluchtveiligheid;
  • Preventie;
  • Repressie.

EEN PERSOONLIJKE RISICOMATRIX: FMECA

Voor een klant specifieke ‘Failure Mode Effect & Criticality Analysis’ (FMECA), kijkt Riskonet naar potentiële risico’s van een bedrijf. Onze experts schatten de kansen op deze risico’s en de impact ervan in en maken hiervan een kwalitatieve beoordeling. In overleg stellen we vervolgens vast welke van deze risico’s en impactscenario’s acceptabel of onacceptabel zijn en welke maatregelen kunnen worden genomen om de impact zoveel mogelijk te beperken.