Güvenlik için üç aşama

  1. Değerlendirme ve Danışmanlık
  2. Uygulama ve Yürütme
  3. İzleme ve Optimizasyon
Riskonet_Home-Assesment

Değerlendirme ve Danışmanlık

Riskonet riskleri analiz eder ve bu riskler ve olası hasarın kapsamını ilgili kapsamlı ve güvenilir bir danışmanlık sağlar. Zararı önlemek ya da sınırlamak için risk azaltma yatırımlarına yönelik tavsiye verir.

Devamını okuyunuz

Uygulama ve Yürütme

Kapsamlı bir değerlendirmenin ardından bu ilkeleri pratikte uyguluyoruz. İlkeler Belgesine ve Gereksinimler Programına dayanarak, işe yarar ve uygulanabilir bir risk politikası geliştiriyoruz ve uyguluyoruz.

 

Devamını okuyunuz

İzleme ve Optimizasyon

Riskonet risk politikanızın ve pratik uygulamasının mevzuat ve yönetmelikler, sigorta gereksinimleri ve stratejik iş gelişmelerine göre güncel kalmasını sağlar.

Devamını okuyunuz

Uzmanlık

Riskonet, varlık risk yönetiminde profesyonellik anlamına gelmektedir. Biz şirketlerin riskleri tespit etmelerine yardımcı oluruz. Uygun güvenlik tedbirlerinin uygulanması ile felaketleri önleriz ve olası hasarları sınırlarız. Ayrıca, varlık risk yönetimi alanlarında profesyonel büyümeyi ve sağlıklı bir kurumsal organizasyonel risk kültürünün gelişimini destekleriz.

İşletme danışmanlığı
Risk yönetim politikası
Varlık koruma
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği
Sigortacılar
Mühendislik danışmanlığı
Sorumluluk risklerinin
Uluslararası danışmanlık ağı

Türkiye’deki yeni Allianz Teknik eğitim tesisinde ilk seminer başarıyla tamamlandı

Risk yönetimi

İnsan hayatının değerini hesaplamaktan çok daha fazlası

Tedarik zinciriniz ancak en zayıf halkası kadar güçlüdür

Başarılı bir sigorta denetimi için gerekli üç unsur

Riskonet ortağı Ulrik Odén’den ‘tozlu mektuplar’ ve zehirli ürünlerin riskleri üzerine.