Chris Brits

Opleiding

 • Master of Commerce (Program Management) (cum laude)
 • Master of Business Administration (International Business) (Henley, U.K.)

 

Profiel

 • Business risk assessments
 • Risk assessments
 • Organisatieontwikkeling
 • Teacher health and safety engineering
 • Ontwikkelen en optimaliseren risk financieringsprogramma’s
 • Analyse operationele risico’s
 • Risicosoftware
 • Insurance risk engineering
 • Brandveiligheidsexpert
 • Health and safety expert
 • Preventieve en voorspellende onderhoud programma’s
 • Taxaties

 

Expertise

 • Risicostrategie – optimaliseren en aansluiten van risico beheerprogramma’s aan bedrijfsdoelstellingen
 • Organisatieontwikkeling – opzetten van effectieve teams
 • Ontwerp risicokader en -programma – afstemmen van tactiek op risicostrategie en uitrollen van risicoprogramma’s
 • Ontwikkeling risicostandaarden – afstemmen van beoordelingsstandaarden en prestatiemaatstaven op risicodoelen
 • Risicobeheer binnen ondernemingen – opbouwen van weerbaarheid en consistentie in risicobesluitvorming
 • Risicofinanciering – optimaliseren van kostenbatenanalyse van risico’s
 • Verzekering – adviseren over plaatsing van getroffen cliënten / opstellen van verzekeringsprofielen voor risicodragers
 • Post loss analyses
 • Verzekeringsinspectie rapporten en risicobeoordelingen
 • Operationeel risico – ontwikkelen en implementeren van diverse operationele risicoprogramma’s (brand, beveiliging, health and safety, crisisbeheer, milieu, technisch en wagenpark)
 • Ontwikkeling en implementatie ISO-standaarden
 • Brandveiligheidssystemen – kostenbatenanalyse en technische evaluatie, ontwerp en turn key oplossingen afgestemd op doelstellingen van risicofinanciering
 • Taxaties – perceel en gebouw, fabriek en apparatuur
 • Risicotraining – 600 geaccrediteerde trainingsprogramma’s, e-learningplatform en learnership programma’s
 • Preventieve onderhoudsprogramma’s – mechanische en elektrische thermografische programma’s, motorcircuitanalyse, trillingsanalyse, oliebemonstering