Trzy kroki do bezpieczeństwa

  1. Ocena i doradztwo
  2. Wdrożenie i wykonanie
  3. Utrzymanie i optymalizacja
Riskonet_Home-Assesment

Ocena i doradztwo

Riskonet analizuje ryzyko i przedstawia starannie opracowane, rzetelne zalecenia we dla wszystkich obszarach ryzyka i szacuje potencjalne szkody.

Czytaj dalej

Wdrożenie i wykonanie

Po dokładnej ocenie zaczynamy wprowadzanie wypracowanych zasad w życie. W oparciu o Zbiór Zasad (ZZ) i Program Wymagań opracowujemy i wdrażamy politykę zarządzania ryzykiem, która jest wykonalna i możliwe jest jej wyegzekwowanie.

Czytaj dalej

Utrzymanie i optymalizacja

konet podejmuje działania mające na celu upewnienie się, że twoja polityka zarządzania ryzykiem i jej praktyczne zastosowanie pozostaną zgodne z aktualnymi przepisami i regulacjami, wymaganiami ubezpieczeniowymi i strategicznym rozwojem firmy.

Czytaj dalej

Doświadczenie

Riskonet świadczy usługi profesjonalnego zarządzania ryzykiem majątkowym.  Pomagamy przedsiębiorstwom rozpoznawać zagrożenia.  Wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa pozwala nam zapobiegać zdarzeniom niepożądanym i ograniczać potencjalne szkody.  Dodatkowo udzielamy wsparcia w profesjonalnym rozwoju obszaru zarządzania ryzykiem majątkowym i tworzeniu zdrowej kultury ryzyka w organizacji.

Doradztwo biznesowe
Polityka zarządzania ryzykiem
Ochrona majątku
Środowisko, BHP
Ubezpieczenia
Doradztwo techniczne
Odpowiedzialność
Międzynarodowa sieć doradcza
Seminaria

RISKONET ORGANIZUJE W KRAKOWIE KOLEJNE SZKOLENIE NFPA NA TEMAT TRYSKACZY

Zarządzanie ryzykiem to więcej niż wycena wartości ludzkiego życia

White paper

Moda czy realistyczna alternatywa? Fakty o mgle wodnej

White paper

TRZY WARUNKI UDANEJ INSPEKCJI UBEZPIECZENIOWEJ

Nigdy więcej zgadywanek i założeń dotyczących ubezpieczenia na wypadek przerw w działalności biznesowej