Hoeveel risico kan en wil een organisatie voor eigen rekening nemen? Hoe zwaar is de mogelijke schade en hoe groot kunnen de gevolgen zijn? Welk deel van het risico wil het bedrijf voor rekening laten komen van de verzekeraar? Riskonet helpt deze vragen beantwoorden en ontzorgt organisaties in het contact met verzekeraars.

In de omgang met risico’s heeft een organisatie de keuze tussen twee uitersten van het spectrum:

  • vergaand investeren in maximale veiligheid gekoppeld aan het voor eigen rekening nemen van de risico’s;
  • minder investeren in veiligheid, vanwege beperkte risico’s of mogelijke schade, met een optimaal/maximaal verzekeringsniveau.

Hieruit blijkt dat asset risk management een zaak is van afwegen en van verstandige keuzes maken. Keuzes die op basis van de strategie en het risicobeleid van de organisatie verschillend kunnen uitpakken.

Wat biedt Riskonet?
Riskonet ontzorgt, onder meer door het analyseren van de relevante risico-informatie. Daarbij leggen de Riskonet experts de relatie met de beschikbare polis informatie. Zij sporen grijze vlekken en overlappingen op en zorgen ervoor dat het overleg met en de informatiestroom naar verzekeraars soepel verlopen.

Planvorming en verslaglegging naar verzekeraars

Het belang van deze informatiestroom kan nauwelijks overschat worden. Overdracht van risico’s aan verzekeraars vereist goede planvorming en verslaglegging over activiteiten. Niet alleen moeten risico’s helder in beeld komen, ook de investeringen om deze te beperken moeten goed in kaart worden gebracht. In geval van calamiteiten is het van belang om een goede onderbouwing/bewijsvoering van investeringen en voorzorgmaatregelen te hebben om uitsluiting van dekking te voorkomen.

Riskonet biedt haar expertise aan om de relatie met verzekeraars te managen, maar ook om aanbiedingen van verzekeraars te beoordelen. Het herkennen van betekenisvolle details – de kleine letters – kan veel narigheid voorkomen.

Organisatieadvies
Risicobeleid
Asset veiligheid
Environment, Health & Safety
Bouwkundige begeleiding
Aansprakelijkheids-
risico's
Internationaal adviesnetwerk