Veel organisaties in binnen- en buitenland hebben geen integraal beeld van hun bedrijfsrisico’s. Integraal risk management van Riskonet gaat uit van een brede visie op risico’s (asset-gerelateerd en anderszins) – met meer overzicht en inzicht en uiteindelijk een beter resultaat.

Een integraal veiligheidsbeleid is in de meeste organisaties een utopie. Veel beslissers richten zich bij het wegen, afdekken en verzekeren van risico’s op een van twee factoren: voldoen aan wet- en regelgeving (compliance) en aan de wensen van de verzekeraar.

Inzicht en overzicht

Waar het inzicht en het overzicht ontbreken, worden ook kansen gemist. Waar risico’s ongewis of op z’n minst niet helemaal helder zijn, is ‘in control zijn’ uitgesloten. Er is een gerede kans dat er onvermoede kansen op grote schade bestaan. Dat maatregelen ondoelmatig zijn en verantwoordelijkheden niet duidelijk zijn. Dat investeringen in een brandveiligheidsconcept, een ‘Masterplan Brandveiligheid’ en in brandmeld- en brandblusinstallaties ‘over the top’ of juist ondermaats zijn. Dat verzekeringen niet afdoende zijn of juist veel te royaal belegd.

Waar een totaalbeeld en een risicobeleid feitelijk ontbreken, ontstaat een reële kans op:

  • schade aan bedrijfskritische processen en activiteiten – mogelijk met gevolgen die het voortbestaan van de organisatie bedreigen;
  • reputatieschade, zeker als bij onheil risico’s realiteit worden.

Wat biedt Riskonet?
Riskonet biedt organisaties overzicht in de breedte, over alle locaties. Onze adviseurs valideren corporate beleid op locatieniveau. Daarbij verbinden de Riskonet-experts de verschillende risico gerelateerde afdelingen in de organisatie, zoals ‘environment, health & safety’ (EHS), insurance, security, en supply chain. Tenslotte koppelt Riskonet strategische en operationele doelstellingen aan risicobeheer.

Brede kijk op organisatie en risico’s

Riskonet baseert haar organisatieadvies zoveel mogelijk op een brede kijk op de organisatie en de risico’s die assets lopen bij brand, overstroming, natuurrampen, het uitvallen van toeleveranciers en alle andere denkbare onheil. Ook andere operationele risico’s – denk aan bedrijfsschade en aansprakelijkheid – nemen wij hierin mee. Bij veel organisaties is dat beeld niet compleet, mede doordat de verantwoordelijkheden op verschillende plaatsen in de organisatie zijn belegd.

De risicoprofessionals van Riskonet leveren zowel het inzicht en overzicht, als het organisatieadvies dat verstandige keuzes in risico management mogelijk maakt. In het verlengde van onze adviezen kunnen wij u ook ondersteunen bij het opzetten en optimaliseren van de functie van risk & insurance manager en het ondersteunen en invullen van de risk & insurance manager functie – desgewenst door het op interim- of parttime basis vervullen van deze functie.

Risicobeleid
Asset veiligheid
Environment, Health & Safety
Verzekeraars
Bouwkundige begeleiding
Aansprakelijkheids-
risico's
Internationaal adviesnetwerk