Welk risico op onheil ziet een organisatie als ‘aanvaardbaar’? Welk deel van dit risico wil de organisatie voor eigen rekening nemen en welk deel moet verzekerd worden? Riskonet begeleidt organisaties bij het opzetten van een risicobeleid dat spoort met de bedrijfsstrategie.

Slechts een klein deel van de bedrijven heeft een echt risicobeleid. Een werkelijk dekkend plan, op basis van een gedegen inventarisatie van kansen en risico’s, kosten en keuzes is een relatieve zeldzaamheid. Vaak ontbreekt daarbij ook een strategie voor de wijze waarop risico’s worden benaderd, maximaal dan wel deels worden beperkt en volledig dan wel deels worden verzekerd.

Veiligheid – ‘prescriptive-based’?

Het resultaat van het ontbreken van beleid is dat veiligheid veelal ‘prescriptive-based’ is, waarbij vooral wet- en regelgeving dan wel wensen van verzekeraars leidend zijn. Daarbij zijn algemene normen leidend en doen organisaties hun best om zo veel mogelijk ‘binnen de lijntjes te kleuren’.

Wat biedt Riskonet?
Riskonet biedt dienstverlening om echt beleid te maken, om daadwerkelijk zelf aan het roer te gaan zitten. Om van ‘prescriptive-based’ naar ‘performance-based’ te gaan.

Concreet zet Riskonet voor organisaties een corporate risicobeheerbeleid op en vertaalt dit beleid naar de verschillende organisatielocaties. Tevens zorgt Riskonet voor afstemming van dit beleid met stakeholders, klanten, leveranciers, autoriteiten/bevoegd gezag en verzekeraars.

Realistisch scenariodenken

De dienstverlening op dit gebied biedt in eerste instantie een inventarisatie van de assets, gevolgd door een verkenning van risico’s en mogelijke omvang van schade. Daarbij wordt nadrukkelijk scenariodenken toegepast. Op realistische wijze, met oog voor de aard van product en productie en van logistieke zaken die bijdragen aan de risico’s. Ook bouwkundige, installatietechnische en organisatorische opties worden op een rij gezet.

Dit proces van in kaart brengen van de situatie en het ontwikkelen van beleid – uiteraard in nauwe samenspraak met de opdrachtgever – eist nadrukkelijk dat niet direct in oplossingen wordt gedacht. Waar ingenieursbureaus, installatiebedrijven en op deelgebieden gespecialiseerde vakmensen direct in (hardware)oplossingen en -systemen denken, probeert Riskonet dat bij de beleidsontwikkeling te vermijden. De Riskonet aanpak: eerst een totaalbeeld, dan verstandig beleid ontwikkelen. En op basis daarvan keuzes maken om wel – of niet – te investeren in oplossingen.

Risicobeleid is:

  • wat zijn onze doelstellingen;
  • wat zijn onze risico’s;
  • hoe verkleinen en beleggen wij deze risico’s;
  • hoe bewaken wij door dit alles onze continuïteit.

Riskonet begeleidt opdrachtgevers bij het ontwikkelen en bewaken van risicobeleid, zodat ze ‘in control’ zijn over hun risico’s en regie hebben over hun lot. Organisaties die de regie in handen nemen, zijn baas over hun toekomst. Zo zorgen zij ervoor dat niet hun bedrijfsprocessen aan de maatregelen worden aangepast, maar andersom.

Onderhoud van risicobeleid

Risicobeleid heeft onderhoud nodig, zeker bij organisaties die voortdurend in beweging zijn. Riskonet biedt organisaties de service van reguliere toetsing van de praktijk aan het beleid – en vice versa. Want regelgeving kan in de loop van de tijd gewijzigd zijn en er kunnen nieuwe bedrijfsactiviteiten zijn ontplooid. Als dat consequenties heeft voor risico’s, dan moet dat op tijd worden onderkend.

Organisatieadvies
Asset veiligheid
Environment, Health & Safety
Verzekeraars
Bouwkundige begeleiding
Aansprakelijkheids-
risico's
Internationaal adviesnetwerk