Alleen een persoonlijke, professionele maatwerkaanpak levert werkelijk afgewogen asset risk management op. Zo werkt Riskonet, als het voor een organisatie een totaalbeeld opstelt.

Wie een brand bij productie, logistiek of in kantoren snel wil opsporen en bestrijden, kan bij een brandbeveiligingsfirma rookmelders en sprinklers bestellen en laten installeren. Ook voor het voorkomen van stroomuitval en het beperken van de gevolgen en voor beveiliging van gebouwen, installaties en personen kunnen vakmensen goede oplossingen adviseren en leveren.

Wat biedt Riskonet?
Riskonet benadert asset veiligheid niet vanuit deelgebieden of op basis van ad hoc analyses. Onze experts bieden maatwerk op basis van inzicht en overzicht. Dat is het verschil tussen echt asset management – met oog voor alle factoren – en eenvoudigweg brandpreventie en brandveiligheid louter op basis van bouwbesluiten en verzekeringseisen. Dat is maatwerk in asset veiligheid bij Riskonet – een brede, verstandige kijk op veiligheid en risico’s.

Daarbij kan Riskonet snel schakelen. Als een organisatie voor een investering staat in een bedrijfsgebouw, dan kan Riskonet op korte termijn een beoordeling verzorgen van de staat van het gebouw en de belangrijkste risico’s en liabilities. Een dergelijke ‘due diligence’ kan een beperkte of zeer brede scope hebben.

Voorbeeld: overstromingsrisico

Een voorbeeld hiervan is de overstromingsrisicoanalyse die Riskonet maakte voor een investeerder die zijn geld wilde steken in de aankoop van een winkelcentrum dat grenst aan een rivier. De analyse besteedde niet alleen aandacht aan de kans op overstroming, maar ook aan de omvang van de mogelijke schade. De uitkomst van het onderzoek heeft de klant geholpen bij de keuze om daadwerkelijk te investeren in het object: de kans op een calamiteit was klein, de mogelijke schade was beperkt. Het risico liet zich goed afdekken door een verzekeraar.

Organisatieadvies
Risicobeleid
Environment, Health & Safety
Verzekeraars
Bouwkundige begeleiding
Aansprakelijkheids-
risico's
Internationaal adviesnetwerk