In veel ondernemingen neemt ‘Environment, Health & Safety’ (EHS) een prominente plaats in. Compliance aan wet- en regelgeving kan een flinke organisatorische kluif zijn. In situaties waarin overheden en verzekeraars compliance aan EHS-normen verlangen, biedt Riskonet ondersteuning.

Voldoen aan strenge eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu is niet voor elke organisatie eenvoudig of vanzelfsprekend. Regelmatig worden bedrijven geconfronteerd met specifieke eisen van financiers zoals banken en investeerders. Zeker bij financiering vanuit overheid gerelateerde instanties, zoals de International Finance Corporation en de European Investment Bank – met interessante rentecondities – geldt de verplichting om aan strikte normen te voldoen.

Wat biedt Riskonet?
Banken en andere financiers, maar ook bedrijven die een acquisitie willen doen schakelen Riskonet in voor uitvoering van ‘due diligence’ bij projectfinanciering. Zeker wanneer IFC/EIB-financieringen aan de orde zijn, stellen geldverstrekkers eisen aan compliance aan EHS-normen.

Het is voor veel bedrijven niet eenvoudig om aan de richtlijnen voor EHS te voldoen. Riskonet wordt ingeschakeld door de geldverstrekkers en beschikt over de vereiste certificeringen om de ‘due diligence’ uit te voeren, de praktijk in organisaties te beoordelen en daarbij EHS-adviezen te verstrekken.

Due diligence voor financiering

Met name in Oost-Europese landen en in Turkije is Riskonet actief op dit gebied. Zo voert Riskonet voor de drie belangrijkste Turkse banken de ‘due diligence’ uit in het kader van projectfinancieringen. In diverse Oost-Europese landen zijn soortgelijke financierings- en compliance vraagstukken aan de orde.

Bedrijven die in de landen waar Riskonet actief is partnerschappen aangaan, een overname overwegen of eigen productie- en logistieke vestigingen opzetten, schakelen Riskonet in bij het beoordelen van het niveau van EHS-activiteiten. Dat gaat verder dan voldoen aan wet- en regelgeving en financieringseisen. Een degelijk EHS-profiel is essentieel om calamiteiten feitelijk voor te zijn en daarmee internationale reputatieschade te voorkomen. Om dezelfde redenen – een goed ‘track record’ bereiken en behouden op bijvoorbeeld milieugebied – schakelen bedrijven Riskonet in om EHS-assessments uit te voeren bij toeleveranciers.

Riskonet is ook in deze situaties de vertrouwde asset risk management specialist, die organisaties helpt een hoger EHS-niveau te bereiken.

Organisatieadvies
Risicobeleid
Asset veiligheid
Verzekeraars
Bouwkundige begeleiding
Aansprakelijkheids-
risico's
Internationaal adviesnetwerk