Een investering in veiligheid bewijst zijn waarde pas op het moment dat zich een calamiteit voordoet. Maar hoe krijg je zekerheid of het bouwbedrijf, de installateur en de toeleveranciers wel de gevraagde kwaliteit leveren? Riskonet ontzorgt ook hier, door (ver)bouwprojecten scherp te begeleiden.

Een organisatie kan bij de bouw van een nieuwe productieruimte of opslagloods zorgvuldig hebben afgewogen aan welke veiligheidseisen het object moet voldoen. Maar hoe weet je of een bouwbedrijf of installateur wel de juiste materialen gebruikt – en daarbij bijvoorbeeld kleppen op juiste wijze installeert – om de brandvertragende werking van een brandmuur te garanderen? Waar een deur gecertificeerd kan zijn voor één uur brandvertraging, kan de toepassing van ongeschikt deurbeslag die werking deels teniet doen.

Een scherp toeziend oog kan zulke details aan het licht brengen en daarmee de klantorganisatie voor grote risico’s behoeden.

Wat biedt Riskonet?
Het is weinig zinvol om bouwbedrijven en leveranciers van beveiligings- en preventie-installaties te vragen of zij hun werk goed hebben gedaan. Dat is alsof je de slager vraagt zijn eigen vlees te keuren.

Riskonet kan wél die zo broodnodige onafhankelijke observator en bewaker zijn. Riskonet levert bouwkundige begeleiding die niet alleen in de (ver)bouw de puntjes op de i zet, maar ook de vinger aan de pols houdt met kennis van het risicobeleid van de organisatie.

De surveyor/opzichterfunctie biedt de zekerheid dat de praktijk het beleid volgt. De experts van Riskonet kunnen daarbij bogen op tientallen jaren praktische ervaring.

Organisatieadvies
Risicobeleid
Asset veiligheid
Environment, Health & Safety
Verzekeraars
Aansprakelijkheids-
risico's
Internationaal adviesnetwerk