Riskonet is actief in acht domeinen
van asset risk management

Organisatieadvies

Veel organisaties in binnen- en buitenland hebben geen integraal beeld van hun bedrijfsrisico’s. Integraal risk management van Riskonet gaat uit van een brede visie op risico’s (asset-gerelateerd en anderszins) – met meer overzicht en inzicht en uiteindelijk een beter resultaat. Lees meer

Risicobeleid

Welk risico op onheil ziet een organisatie als ‘aanvaardbaar’? Welk deel van dit risico wil de organisatie voor eigen rekening nemen en welk deel moet verzekerd worden? Riskonet begeleidt organisaties bij het opzetten van een risicobeleid dat spoort met de bedrijfsstrategie. Lees meer

Asset veiligheid

Alleen een persoonlijke, professionele maatwerkaanpak levert werkelijk afgewogen asset risk management op. Zo werkt Riskonet, als het voor een organisatie een totaalbeeld opstelt. Lees meer

Environment, Health & Safety

In veel ondernemingen neemt ‘Environment, Health & Safety’ (EHS) een prominente plaats in. Compliance aan wet- en regelgeving kan een flinke organisatorische kluif zijn. In situaties waarin overheden en verzekeraars compliance aan EHS-normen verlangen, biedt Riskonet ondersteuning. Lees meer

Verzekeraars

Hoeveel risico kan en wil een organisatie voor eigen rekening nemen? Hoe zwaar is de mogelijke schade en hoe groot kunnen de gevolgen zijn? Welk deel van het risico wil het bedrijf voor rekening laten komen van de verzekeraar? Riskonet helpt deze vragen beantwoorden en ontzorgt organisaties in het contact met verzekeraars. Lees meer

Bouwkundige begeleiding

Een investering in veiligheid bewijst zijn waarde pas op het moment dat zich een calamiteit voordoet. Maar hoe krijg je zekerheid of het bouwbedrijf, de installateur en de toeleveranciers wel de gevraagde kwaliteit leveren? Riskonet ontzorgt ook hier, door (ver)bouwprojecten scherp te begeleiden. Lees meer

Aansprakelijkheidsrisico's

Ondernemingen kennen dikwijls hun asset-gerelateerde risico’s, maar hebben soms minder zicht op operationele risico’s. Want hoe staat het met de risico’s en de gevolgen van bedrijfsschade op de operatie en de continuïteit van de organisatie? En hoe staat uw organisatie er voor als het gaat om aansprakelijkheid? Lees meer

Internationaal adviesnetwerk

Ondanks dat overheden streven naar uniformiteit is de verscheidenheid aan bouw- en veiligheidsvoorschriften internationaal groot. Een organisatie mag er niet van uit gaan dat wet- en regelgeving elders min of meer gelijk zijn aan die op de thuismarkt. Dat maakt het lastig om risico’s te managen en om een risicobeleid op te stellen en te hanteren. Lees meer

NFPA en andere organisaties

Riskonet draagt bij aan de ontwikkeling van kennis en expertise op het gebied van asset risk management. Zo is Riskonet de Europese partner van de National Fire Protection Association (NFPA). Dit is een Amerikaanse non-profit organisatie die het doel heeft om de last van brand en andere gevaren te verminderen door middel van wetenschappelijk onderzoek, richtlijnen en educatie. Met bijna 80.000 leden is het de grootste brandveiligheid organisatie ter wereld. Veel bedrijven en verzekeraars werken met de richtlijnen van de NFPA. Lees meer