Uw supply chain is zo sterk als de zwakste schakel

Een brand of een andere calamiteit is voor een bedrijf al erg genoeg. Maar als het om een leverancier gaat van vitale onderdelen of componenten, wat doet zo’n brand dan voor een grote afnemer? Steeds meer ondernemers beseffen dat hun supply chain niet alleen hun levensader is maar ook afhankelijk en kwetsbaar maakt.

26 september


Ron de Bruijn, Managing Partner van Riskonet: “Ik kaart bij onze opdrachtgevers graag het concept van ketenverantwoordelijkheid aan. Een groot hightechbedrijf is daar onlangs meer dan adequaat mee aan de slag gegaan door met enkele honderden toeleveranciers open de discussie aan te gaan over hun wederzijdse afhankelijkheden. De onderneming heeft de leveranciers ervan doordrongen dat het in het gezamenlijke belang is om veilig werken in de betrokken bedrijven nog meer centraal te stellen.

Er was weinig voor nodig om dat punt te maken. Want iedereen kan zich voorstellen dat het de gevolgschade van een brand is die de meeste impact heeft. De productie ligt stil, dikwijls voor maanden of langer. Denkt u zich eens in: hoeveel omzet en winst zou u in die periode missen? En als het uw leverancier zou overkomen, hoe schadelijk is het voor uw bedrijfsvoering als deze voor langere tijd niet kan leveren?

Heeft u aan alles gedacht? Riskonet maakte verschillende checklists die u zelf kunt doorlopen. Download de checklists hier en krijg inzicht in de zwaktes van uw supply chain.

Zo geredeneerd is de supply chain werkelijk zo sterk als z’n zwakste schakel. Calamiteiten bij één schakel hebben gigantische invloed op de keten. Daar zien we elk jaar voorbeelden van, denk aan de gevolgen die de tsunami in Japan op het bedrijfsleven in en (ver) buiten het land heeft gehad. Het niet beschikbaar zijn van een zuigerveer van slechts $1,50 leidde enkele jaren geleden tot stilstand van bijna 70 procent van de Japanse auto-industrie. Een brand in 2018 bij een toeleverancier in Michigan veroorzaakte significante problemen bij fabrieken van Ford, Fiat Chrysler, BMW en General Motors.

Het zijn de kleinste acties (of het nalaten daarvan) die soms kolossale gevolgen hebben. Onlangs was ik bij een inspectie van een productievestiging van een andere onderneming persoonlijk getuige van een medewerker die buiten met een slijptol vonken maakte, die door een open deur naar binnen vlogen in een ruimte waar brandbare stoffen werden verwerkt.

Wat kan een bedrijf doen om de zaken veiligheidstechnisch en qua procedures op orde te krijgen? In één woord: scherpte.

Pak de Riskonet checklist die wij voor dit doel hebben ontwikkeld en kijk eens of je aan alles gedacht hebt. Je kunt heel veel doen om de risico’s te herkennen en maatregelen te nemen en om de gevolgen van een incident te beperken. Investering? Dikwijls nul. Meestal gaat het om focus en aandacht, om enkele organisatorische aanpassingen!

Dat begint bij de huishouding van de organisatie, waar stof, zwerfvuil en afval geen brandrisico kunnen worden, waar een duidelijk beleid is op het gebied van roken. Waar medewerkers veilig omspringen met ontvlambare stoffen, waar de opslag veilig geregeld is, waar acculaadstations volgens de veiligheidsnormen zijn geïnstalleerd.

Maar het gaat ook over procedures voor brandgevaarlijke activiteiten, over de manier waarop derden op het bedrijfsterreinen werken. Over alarmprocedures, opleiding van medewerkers, het juist hanteren van bestaande checklists en zelfinspectie en over de wijze waarop elektrische installaties zijn geïnstalleerd en worden onderhouden.

Ook hebben we het over het nemen van schadebeperkende maatregelen, met detectie- en sprinklerinstallaties, blusmiddelen, inbraakalarmsystemen. Heeft uw organisatie een continuïteitsplan? En een noodplan? Een herstelplan, voor de situatie dat het ondenkbare toch gebeurt? Een overstromingsnoodplan? Welke tijdelijke beschermingsmaatregelen heeft u voorbereid om de problemen binnen de perken te houden?

Het punt dat ik wil maken: vertrouw niet te veel op de wetenschap dat je gebouwen en installaties voldoen aan het Bouwbesluit. Daarmee mag je verwachten dat je bij een brand je medewerkers veilig buiten krijgt, maar het incident zelf en een volledig verlies van je gebouw voorkom je er meestal niet mee.

Een speciaal punt van aandacht zijn de ‘natural hazards’, de risico’s die gepaard gaan met de grillen van de natuur en het klimaat. Denk met name aan wateroverlast door zware regenval of door overstromingen van rivieren en kanalen. De checklist biedt volop handvatten om de risico’s te verkleinen. Het is interessant om te zien hoe eenvoudig en praktisch de oplossingen kunnen zijn. Bijvoorbeeld: staat je productie in een gebied waar zich weleens wateroverlast voor doet? Maak alvast een deal met een leverancier van pompen: als er wateroverlast is in de regio, dan staat jouw bedrijf vooraan als er noodpompen moeten worden gehuurd.

Een ander voorbeeld: Riskonet adviseert een bedrijf in Tsjechië, waar ze er inmiddels aan gewend zijn dat in sommige perioden van het jaar wateroverlast kan optreden. Ze zijn daar inmiddels zo op ingespeeld, dat machines zonodig snel kunnen worden ontmanteld en dat de bedrijfshallen na de wateroverlast snel weer in gebruik genomen worden. Zodra er water aankomt, neemt het bedrijf noodmaatregelen, met minimale downtime als gevolg.

Dat is dus denken langs de lijn van ketenverantwoordelijkheid. Ogen en oren open, een kritische blik werpen op panden en installaties, op de procedures en op het veiligheidsdenken in de organisatie. Ga je nog investeren in een nieuw pand, dan is een goed ontworpen en passend brandmeldsysteem z’n geld waard. Scherpte in de ontwerpfase kost niets extra. En als je eenmaal een systeem hebt, eis dan dat het goed wordt onderhouden.

En wees ook alert op nieuwe risico’s. Een brandmeld- en sprinklersysteem kan zijn ontworpen voor een hal waar metalen onderdelen worden opgeslagen. Als de aard van die producten in de loop van de jaren verandert – er liggen tegenwoordig ook ontvlambare stoffen – dan doet dat iets met de brandveiligheid van de hal. Een bedrijf kan zo ongemerkt en ongewild nieuwe risico’s creëren.

Maar begin vooral eens met die checklist en stel vragen: besteden wij voldoende aandacht aan bepaalde huishoudelijke zaken, hebben wij wellicht wat achterstallig onderhoud bij onze veiligheidsprocedures? Ook organisaties die een strikt risicobeleid voeren, biedt de checklist vaak nog stof tot nadenken, bijvoorbeeld over nieuwe risico’s die enkele jaren geleden minder relevant leken.

En bedenk dat u er met voorzieningen en procedures niet bent. Het zijn de mensen die het niveau van veiligheid feitelijk bepalen. U zult permanent aan die menselijke factor moeten werken.”

Download hier de Riskonet checklists en krijg inzicht in uw supply chain.

Contact

Ron de Bruijn

De Cuserstraat 93
1081 CN Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
info@riskonet.com

Contact

Özlem Emgen

FSM Mah. Poligon Sokak Buyaka İş
Kuleleri Kule 3 D.1,2,3,4
Ümraniye İstanbul Türkiye
+90 533 21 12 051
info-tr@riskonet.com

Contact

LeSzek Golachowski

Rakowicka 1
31-511 Kraków
Poland
+48 663 336 844
biuro@riskonet.com

Contact

Chris Brits

Unit 9, 4 Homestead Ave
Bryanston Dr, Johannesburg
2191, South Africa
+27 83 456 7424
info-za@riskonet.com