Riskonet adopteert Dynamisch Business Model

Riskonet legt de lat in 2019 serieus hoger, door het Dynamisch Business Model leidend te maken in de adviespraktijk. Opdrachtgevers profiteren met name van sterkere inventarisaties en analyses van hun organisatie, resulterend in beter zicht op en advies over hun risico’s.

29 januari


De adoptie van het nieuwe model kwam tot stand in nauwe samenwerking met Lizanne Vroom, al 21 jaar actief als risk management expert en -consultant. Lizanne Vroom mag zich de ‘geestelijk moeder’ noemen van het Dynamisch Business Model. Zij werkte met het complete Riskonet team vier dagen aan de oriëntatie op en de verankering van het model in de praktijk. “Onze ervaringen met Lizanne en met het model zijn zo positief, dat wij in 2019 actiever de samenwerking zullen zoeken”, legt Ron de Bruijn, directeur Riskonet, uit.

Aanleiding: complexiteit en dynamiek
De behoefte om met een model zoals het Dynamisch Business Model te gaan werken ligt in de complexiteit en de dynamiek van organisaties anno 2019. Vroom: “Denk daarbij aan de moderne technologie waarmee zij werken, de duurzaamheid die van hen wordt verwacht en de invloed van regelgeving. Vergeet ook niet de vele dwarsverbanden met andere organisaties – klanten, leveranciers en andere partijen – die het lastig maken om organisaties als op zichzelf staande eenheden te bekijken en analyseren. Die complexiteit en dynamiek kun je alleen ‘vangen’ met een goed model, dat orde en houvast geeft bij het beoordelen van assets en risico’s en maatregelen. Het helpt duidelijk maken hoe onderwerpen als veiligheid en preventie waarde toevoegen in het bedrijfsmodel van de klant.”

Inzicht verwerven
“Het is een methode om inzicht te verwerven. Een spiegel, die laat zien hoe een bedrijf in elkaar zit en hoe de verhouding met de omgeving is. Het maakt het mogelijk om de risico’s en de kwetsbaarheden van een bedrijf te plotten in het eigen organisatiemodel. Ik heb ervaren dat je als adviseur met dit model goed de voorwaarden voor continuïteit in beeld kunt brengen. Een stevig fundament onder hoogwaardig advieswerk”, aldus Lizanne Vroom, die aantekent dat het model helpt voorkomen dat adviseurs in risk management advisering in een bekende valkuil trappen: dat ze adviseren over maatregelen zonder de volledige context van een organisatie te kennen. “Zonder zich goed te realiseren van wat er speelt, of een organisatie wil vernieuwen of uitbreiden, wat de klanten willen en wat het bedrijf de klanten belooft.”

Versterking van eerste stap: assessment
Ron de Bruijn: “Toepassing van dit model versterkt met name de eerste stap in Riskonets driestappenaanpak: het assessment. Met het model kunnen we de beoordeling van de klantorganisatie versterken, door deze in het Dynamisch Business Model te gieten, volgens een gestructureerde aanpak. Het model biedt een raamwerk waarmee wij gericht en systematisch in beeld krijgen hoe de klantorganisatie werkt: wat zijn de doelen, de redenen waarom de organisatie op een bepaalde wijze is ingericht en de belangen en afhankelijkheden die er zijn. Dat past helemaal in de integrale benadering die wij bij Riskonet graag toepassen: niet alleen asset-gerelateerd, maar bijvoorbeeld ook locatie-overstijgend. En met aandacht voor verzekerbaarheid, maar ook voor bedrijfscontinuïteit. Op basis hiervan kunnen wij een betrouwbaar beeld vormen van de bedreigingen, de risico’s en de wijze waarop een organisatie daarmee om kan gaan.”

Filosofie én hulpmiddel
Daarmee is het Dynamisch Business Model zowel een filosofie als een uiterst praktisch hulpmiddel, vindt ook Gerrit Vink, die er als Senior Consultant in de praktijk gebruik van zal maken. “Ik verwacht dat onze assessments er sterker van zullen worden en nauwer aansluiten bij de praktijk en de vragen van onze klanten. Bovendien zie ik als voordeel dat deze onderzoeksfase van onze dienstverlener wat meer uniformiteit krijgt – het is als een best practice die binnen Riskonet en bij partners op den duur gemeengoed wordt.”

 

“Dit model maakt het ons mogelijk uniformer en gerichter te analyseren en te adviseren. Een flinke sprong voorwaarts.”

– Ron de Bruijn, directeur Riskonet

 

Belangrijk in de overweging om het nieuwe model in de praktijk van Riskonet te adopteren, is dat het structuur geeft. De Bruijn: “Het geeft eenduidigheid in onze benadering van vragen, wat voor onze adviseurs maar zeker ook voor onze klanten heel prettig is. Het geeft duidelijkheid en het maakt het mogelijk de verwachtingen te managen.”

Het plaatje, in al z’n complexiteit
Het lijkt zo logisch: dat een advies van Riskonet rekening houdt met de specifieke situatie van de klantorganisatie, de producten en diensten, de klanten en hun wensen, de risico’s en afhankelijkheden. “Wat ons betreft ís het ook logisch”, zegt Ron de Bruijn. “Met onze nieuwe aanpak kunnen wij als nooit tevoren het plaatje schetsen, in al z’n complexiteit. Methodisch, secuur, gestructureerd en vooral volledig. Passend bij de klantorganisatie en met een nog beter advies als resultaat. Ik kijk er naar uit om het Dynamisch Business Model in het nieuwe jaar voor onze klanten in te zetten.”

“Klanten die denken in kansen en mogelijkheden”, voegt Lizanne Vroom toe. “Zij moeten vooral blijven ondernemen, positief kijkend naar de toekomst. Wat wij in onze professie nog beter kunnen doen, is bij die ondernemerszin een mate van risicodenken ‘inbakken’. Dat gaat verder dan de schijnveiligheid die het invullen van losse verzekeringschecklists biedt. Dit is integraal risicodenken, aansluitend bij bedrijfs- en businessmodellen.”

Leidt dat tot betere adviezen? Ron de Bruijn: “Zonder twijfel. Hier gaan onze klanten van profiteren. Met dit model kunnen wij ze beter ondersteunen, laten nadenken, stil laten staan bij waar ze mee bezig zijn. Helderheid bieden over hoe ze met kansen en risico’s kunnen omgaan. En dat nog sterker onderbouwd en gerichter dan voorheen.”

Contact

Ron de Bruijn

De Cuserstraat 93
1081 CN Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
info@riskonet.com

Contact

Özlem Emgen

FSM Mah. Poligon Sokak Buyaka İş
Kuleleri Kule 3 D.1,2,3,4
Ümraniye İstanbul Türkiye
+90 533 21 12 051
info-tr@riskonet.com

Contact

LeSzek Golachowski

Rakowicka 1
31-511 Kraków
Poland
+48 663 336 844
biuro@riskonet.com

Contact

Chris Brits

Unit 9, 4 Homestead Ave
Bryanston Dr, Johannesburg
2191, South Africa
+27 83 456 7424
info-za@riskonet.com