Wft permanente educatie: Riskonet investeert in relevante kennis

Als je in de financiële dienstverlening werkt, dien je in het bezit zijn van Wft-diploma’s én deel te nemen aan de verplichte permanente educatie op Wft-gebied. Strikt genomen gelden de eisen niet voor de risk management professionals bij Riskonet. Toch slaagde Senior Consultant Gerrit Vink onlangs (weer) met vlag en wimpel voor de Wft PE Adviseur Schadeverzekering Zakelijk. Een interessant gegeven: examen doen op een vakgebied dat niet per se het jouwe is…

26 oktober


De Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op financiële instellingen in Nederland. De Wet stelt eisen aan banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen, tussenpersonen, adviseurs en alle anderen die in de financiële dienstverlening actief zijn. Eén van deze eisen is dat adviseurs vakbekwaam zijn en (bij) blijven, door deel te nemen aan permanente educatie én door elke drie jaar te slagen voor een examen.

Maar, zo vragen we Gerrit, als de Wft niet van toepassing is op Riskonet, waarom dan toch deze inspanning om een niet-verplicht ‘papiertje’ te halen?
“Ten eerste”, zegt Gerrit Vink, “omdat wij bij Riskonet kennisvergaring enorm belangrijk vinden. Wij stellen ons op als de adviseurs met jarenlange, brede en diepe kennis. De dienstverleners met een schat aan ervaring. We vinden dat daarom minimaal één van onze experts moet voldoen aan de eisen die de wet stelt aan adviseurs voor zakelijke schadeverzekeringen, net zoals voor medewerkers van bijvoorbeeld verzekeraars en tussenpersonen.”

Nieuwe wet- en regelgeving
Daarnaast biedt de permanente educatie in het kader van de Wft een goede gelegenheid om zicht te krijgen op alle nieuwe wet- en regelgeving die betrekking heeft op de zakelijke dienstverlening. “Van financiële, fiscale en juridische ontwikkelingen tot zaken met bedrijfseconomische raakvlakken: alles wat enigszins relevant is, komt voorbij in de dikke syllabus met de examenstof. En uiteraard wordt de kennis die je hierbij opdoet getoetst met een examen. Het is goed om op deze manier onze blik op zakelijke dienstverlening zo breed mogelijk te houden.”

 

“Wij willen ook op relevante onderwerpen grenzend aan onze core-business minimaal een gelijkwaardig kennisniveau hebben als onze opdrachtgevers en gesprekspartners bij zowel bij verzekeraars als verzekeringsmakelaars.”

 

Financiële en verzekeringstechnische raakvlakken
Uiteindelijk heeft het adviseren over managen van risico’s – core business van Riskonet – wel degelijk financiële en verzekeringstechnische raakvlakken. Gerrit Vink voegt toe: “Uiteraard zijn wij bij Riskonet geen verzekeringsmakelaars en dat gaan we ook niet worden. Wel zijn onze opdrachtgevers binnen hun bedrijf vaak verantwoordelijk voor de verzekeringsportefeuille. Dan is het goed dat wij ook op relevante onderwerpen grenzend aan onze core-business minimaal een gelijkwaardig kennisniveau hebben als onze opdrachtgevers en gesprekspartners bij zowel bij verzekeraars als verzekeringsmakelaars. Daarnaast denk ik dat opdrachtgevers mogen weten en zien dat wij ons best doen om van alle markten thuis te zijn. Alles hangt met elkaar samen: als in Nederland bijvoorbeeld nieuwe eisen worden gesteld aan de bouw, dan heeft dat duidelijke raakvlakken met de verzekerbaarheid van bouwobjecten.”

Relevante informatie
Het examen dat betrekking had op Wft PE Adviseur Schadeverzekering Zakelijk bevat automatisch ook de onderdelen Basis en Schadeverzekering Particulieren. Het onderdeel Basis beperkt zich niet alleen tot actuele ontwikkelingen op het gebied van schadeverzekeringen, maar bevat bijvoorbeeld ook wijzigingen in het belastingstelsel en (internationale) regels met betrekking tot voorkomen van witwassen. Relevante bagage”, aldus Gerrit, “bij de ondersteuning van onze opdrachtgevers. Daar investeren wij graag in, om te allen tijde een volwaardige gesprekspartner te zijn.”

Contact

Ron de Bruijn

De Cuserstraat 93
1081 CN Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
info@riskonet.com

Contact

Özlem Emgen

FSM Mah. Poligon Sokak Buyaka İş
Kuleleri Kule 3 D.1,2,3,4
Ümraniye İstanbul Türkiye
+90 533 21 12 051
info-tr@riskonet.com

Contact

LeSzek Golachowski

Rakowicka 1
31-511 Kraków
Poland
+48 663 336 844
biuro@riskonet.com

Contact

Chris Brits

Unit 9, 4 Homestead Ave
Bryanston Dr, Johannesburg
2191, South Africa
+27 83 456 7424
info-za@riskonet.com