Riskonet analyseert en adviseert in de volle breedte en diepte over risico’s, mogelijke schade en over investeren om narigheid te voorkomen of te beperken.

Daarbij hebben de experts van Riskonet op basis van jarenlange ervaring de rol van adviseur. Scherp, maar ook realistisch en met een goed gevoel voor de bedrijfseconomische realiteit. Met voortdurend oog voor oplossingen en kansen. Riskonet vertaalt de uitgangspunten en uitwerking in een Uitgangspuntendocument (UPD) en een Programma van Eisen. En uiteindelijk in een risicobeleid dat de leidraad wordt bij toekomstige beslissingen.

(Brand)beveiligingsconcept voorstellen

Riskonet gaat daarbij niet over één nacht ijs. De experts van het bedrijf willen de ins en outs van de klantorganisatie begrijpen om op basis hiervan een fatsoenlijk (brand)beveiligingsconcept te kunnen voorstellen. Standaard kijkt Riskonet naar de lange termijn en naar de invloeden die de wetgever, de klant van de klant en de verzekeraar hebben op de operatie.

Risico’s kennen vóór acquisitie: de PARA

Een specifieke vorm van assessment is ‘Pre Acquisition Risk Assessment’ (PARA). Hierbij adviseert Riskonet klanten over de actuele veiligheid van en de risico’s die zijn verbonden aan objecten waarvan de aankoop wordt overwogen. Een vergelijkbare dienst is specifiek bedoeld voor opdrachtgevers die aan de vooravond staan van een bouwproject: de ‘Pre Construction Risk Assessment’ (PCRA).

Adviseren kan ook betekenen: kennis overdragen en trainen. Daaraan draagt Riskonet actief bij met workshops en seminars en door te doceren op opleidingsinstituten.