PPG, een wereldwijd opererende fabrikant van verf en coatings, is bezig aan de ‘next step’ in risicomanagement. Komend uit een situatie waarin met name verzekeraars het risicobeleid leken te bepalen, is PPG zelf aan het stuur van haar risicomanagement gaan zitten. PPG is nu in de ‘driver’s seat’, met coach en expert Riskonet als bijrijder.

Uusje Asser, Risk Manager bij PPG: “Onze verzekeraar is lange tijd leading geweest in ons risicodenken. De analyse, de keuzes, de procedures, ze waren vooral geïnspireerd op hoe zij over risico’s denken. Dat heeft geleid tot investeringen in ‘maximale’ veiligheid, niet in wat wij inmiddels zijn gaan zien als ‘optimale’ veiligheid. Met alle bedrijfseconomische en financiële consequenties van dien.”

Bedrijfseconomisch verstandig

Zo kon het gebeuren dat bij afwegingen over brandveiligheid primair werd gestuurd op het investeren in sprinklerinstallaties. Asser: “Terwijl de ene bedrijfslocatie een ander risicoprofiel kan hebben dan de andere. Het is bedrijfseconomisch verstandig om daar verschillend mee om te gaan. Minder investeren, andere oplossingen invoeren, vertrouwen op deskundig eigen personeel dat goed met risico’s omgaat: een bedrijf moet de keuze kunnen maken om te variëren met risico’s én met de verzekering ervan.”

Dat is precies wat PPG bij de professionalisering van haar risicomanagement nastreeft: zelf bepalen hoe de vestigingen en de productielocaties beveiligd en verzekerd worden. De ommekeer kwam in eerste instantie toen PPG de grote Europese partij SigmaKalon overnam. Daardoor werd PPG niet alleen groter en kreeg het meer fabrieken onder haar vlag, ook werd een sterke veiligheids- en risicocultuur aangeboord die het bedrijf in staat stelde meer een eigen koers te varen. “We moesten vaststellen dat de verzekeraar meer wist over de processen en risico’s bij PPG dan PPG zelf. Dat zijn we gaan veranderen.”

Risicoverbetertrajecten

De bijdrage van Riskonet in deze ontwikkeling is volgens Uusje Asser groot. Zo ondersteunt Riskonet onder meer de ‘vertaling’ van het Amerikaanse risicobeleid naar de Europese context. “Riskonet ondersteunt regionale en lokale EHS-managers, onder meer bij specifieke risicoverbetertrajecten. Ook leveren zij een belangrijke bijdrage aan het communicatieproces met de verzekeraar. Zij ondersteunen ons in de gesprekken, maar ook bij het opstellen en aanleveren van de rapportages en de procedures die wij hanteren. Riskonet heeft een goed beeld van wat de verzekeraar feitelijk wil en hoe wij daaraan kunnen voldoen. En wat zeker zo belangrijk is: ze helpen ons bepalen in hoeverre wij daaraan wíllen voldoen. Hoe ver wij gaan met de verzekeraar en waar wij onze eigen belangen in het spel willen brengen. Riskonet heeft ons geleerd op passende en effectieve wijze tegengas te geven.”

Vertrouwde adviseur

Het optreden van Riskonet als vertrouwde adviseur heeft naar de overtuiging van Uusje Asser mede tot gevolg gehad dat de verzekeraar op basis van door PPG geleverde informatie risico-inschattingen heeft moeten bijstellen, met als ultieme gevolg dat de premie lager uitviel.

“Wij slagen er – met steun van Riskonet in – de dialoog met de verzekeraar tot stand te brengen om vervolgens zelf de keuzes te maken. Wij willen zelf leidend zijn; wat voor andere verzekeringsklanten geldt, gaat niet altijd op voor ons. Eenheidsworst past ons niet, wij willen maatwerk.”