“Het beïnvloeden van het macro/holistische perspectief op risico”

30 November

Binnen de arena van risicomanagement zet Riskonet haar expertise op het gebied van verzekeringen in ten gunste van haar uiteenlopende klantenbestand. Kennis van verzekeringsmaatschappijen en de manier waarop zij te werk gaan is hierbij van cruciaal belang. Maar wist u dat Riskonet ook over grondige kennis van de processen en besluitvorming van herverzekeraars beschikt? Leo Monse, ervaren Risk Engineering-partner van Riskonet in Oostenrijk, deelt zijn kennis van en ideeën over de manier waarop herverzekeraars te werk gaan.Wft permanente educatie: Riskonet investeert in relevante kennis

26 October

Als je in de financiële dienstverlening werkt, dien je in het bezit zijn van Wft-diploma’s én deel te nemen aan de verplichte permanente educatie op Wft-gebied. Strikt genomen gelden de eisen niet voor de risk management professionals bij Riskonet. Toch slaagde Senior Consultant Gerrit Vink onlangs (weer) met vlag en wimpel voor de Wft PE Adviseur Schadeverzekering Zakelijk. Een interessant gegeven: examen doen op een vakgebied dat niet per se het jouwe is…Nieuw: Riskonet komt naar Afrika

02 October

Riskonet boort een nieuwe markt aan: Afrika! Chris Brits en zijn team zullen vanuit Johannesburg en Mauritius advies uitbrengen op het gebied van risicomanagement aan cliënten van Riskonet binnen Afrika en de eilanden in de Indische Oceaan. “Op het Afrikaanse continent groeit het bewustzijn van risicomanagement, en de sector Small, Medium & Micro Enterprises (SMME) is een snel groeiende markt in Zuid-Afrika”, aldus Chris.Register ‘risicodeskundige’ belangrijk voor ontwikkeling professie

02 October

“Goed voor beroepsgroep, verzekeraars en klant”

 

Zo’n 300 mensen in Nederland noemen zichzelf ‘risico professional’ of ‘risicodeskundige’. Hoewel er al jaren een register bestaat waarin deze experts zich kunnen laten inschrijven, is de registratie nu op een nieuwe leest geschoeid. De eisen zijn duidelijker en de lat ligt hoger. “Deze kwaliteitsimpuls is goed voor de beroepsgroep, voor verzekeraars en zeker ook voor de verzekeringsklant”, zegt Marko van Leeuwen (Verbond van Verzekeraars) die met een aantal mensen uit het vak, onder wie Ron de Bruijn (Riskonet) de vernieuwingen realiseerde.Gerrit Vink over bedrijfsschade analyse en scenariodenken

22 September

Hoe onvermoede afhankelijkheden fataal kunnen worden

Ondernemers hebben dikwijls goed in beeld welke directe en indirecte gevolgen een brand of een ander incident kan hebben op de continuïteit van de bedrijfsvoering. Toch levert een bedrijfsschade-analyse soms grote verrassingen en onvermoede afhankelijkheden op, zegt Gerrit Vink, Senior Consultant bij Riskonet.KWETSBAAR EN ONBESCHERMD

06 September

Veel bedrijven hebben geen benul hoe kwetsbaar en slecht beschermd ze zijn tegen bedrijfsonderbreking (Business Interruption/BI), aldus Caroline Woolley van Risk & Forensics. Ze denken waarschijnlijk dat ze kunnen terugvallen op hun verzekeringsmaatschappij of contracten met stakeholders. Maar vaak worden zakelijke verliezen als gevolg van materiële schade slechts beperkt gedekt door traditionele bedrijfsschadepolissen. Aan de oorzaken en gevolgen van een bedrijfsonderbreking zijn helaas geen beperkingen verbonden.Certificering sprinklersystemen: Polen verdient plek op de agenda

09 July

Er bestaan in Europa grote verschillen in de kwaliteit van sprinklersystemen. Dat is voor een groot deel het gevolg van uiteenlopende wijzen van normering, certificering en inspectie. Zo bestaat bijvoorbeeld in Polen geen officiële eis voor certificering van installaties en inspecties, maar is er wel een sterke verwachting binnen het vakgebied om daar op termijn iets aan te doen. Een expertmeeting op de Nederlandse ambassade kan daarvoor inspiratie leveren.Riskonet’s Özlem Emgen leverde bijdrage aan NFPA-congres in Las Vegas

09 July

Özlem Emgen, Riskonet’s partner in Turkije, speelde onlangs een rol tijdens de wereldconferentie van de National Fire Protection Association in Las Vegas. Daar was zij deelnemer aan een forum tijdens een van de ‘special event’ sessies. Waar ging het over en wat had zij de duizenden deelnemers aan de conferentie te melden? We vragen Özlem om een toelichting.Oryzont (Spanje) slaat handen ineen met Riskonet

25 June

Risicobeheersing in een volwassen markt

Om klanten wereldwijd van dienst te kunnen zijn, heeft Riskonet de handen ineen geslagen met een jong adviesbureau op het gebied van risicobeheersing: Oryzont Risk Advisors. Dit Spaanse bedrijf uit Toledo is een professional in risico-engineering met een sterke achtergrond in brandveiligheid en Enterprise Risk Management (Risk Mapping en BCP). Eduardo Valdizán, CEO en oprichter van Oryzont, vertelt meer over de behoefte aan risicomanagement in Spanje en legt uit hoe zijn team zowel verzekeringsmaatschappijen als ondernemingen ondersteunt.Meer ‘accidents waiting to happen’?

11 May

Een catastrofe in een winkelcentrum in Rusland kostte onlangs 64 mensen het leven. In 2012 vonden in The Villagio Mall (Doha, Qatar) 19 mensen de dood in een vuurzee. “De vraag is waar op aarde zich de volgende ‘accidents waiting to happen’ bevinden”, vraagt Ron de Bruijn van Riskonet zich – met een aantal Riskonet-experts – vertwijfeld af.