Riskonet is een vanuit Nederland opererende, internationaal actieve
netwerkorganisatie van risicoprofessionals. De organisatie biedt een integrale
aanpak van asset risk management. Het werkgebied is primair Europa, met recente
uitbreidingen naar Oost-Europa, Turkije en het Midden-Oosten.

Specialisten

Specialisten

De kern van Riskonet bestaat uit acht personen, waarvan één in Turkije. Dit zijn zes van de Riskonet professionals. Klik door voor een nadere beschrijving van ons team.

Lees meer

Internationaal adviesnetwerk

Riskonet brengt professionals samen op werkterreinen als brandveiligheid, brandmeld- en brandblusinstallaties en brandveiligheidsconcepten, overstroming, natuurrampen, arbeidsrisico’s en -veiligheid, toeleveranciersrisico’s, aansprakelijkheid, productie-uitval door interne en externe factoren, inbraak en andere criminaliteit.

Lees meer

Internationaal adviesnetwerk

Riskonet Blog

Risk management expert Gerrit Vink, nieuw bij Riskonet:

“Ondernemers moeten realistischer kijken naar hun risico’s”

 

Echt entrepreneurschap vraagt bevlogenheid en het zien van kansen. Ideeënrijk ondernemen, door barrières gaan en succes najagen – het hoort er allemaal bij. Maar anno 2018 moet je volgens Gerrit Vink tegelijkertijd oog hebben voor serieuze operationele bedreigingen om kansen en successen duurzaam te laten zijn.