De kern van Riskonet bestaat uit een internationaal team met leden in onder andere Turkije, Zuid-Afrika en Polen.

Specialisten

Specialisten

De kern van Riskonet bestaat uit een internationaal team met leden in onder andere Turkije, Zuid-Afrika en Polen. Klik hier voor een nadere beschrijving.

Lees meer

Internationaal adviesnetwerk

Riskonet brengt professionals samen op werkterreinen als brandveiligheid, brandmeld- en brandblusinstallaties en brandveiligheidsconcepten, overstroming, natuurrampen, arbeidsrisico’s en -veiligheid, toeleveranciersrisico’s, aansprakelijkheid, productie-uitval door interne en externe factoren, inbraak en andere criminaliteit.

Lees meer

Internationaal adviesnetwerk

Riskonet Blog

Riskonet adopteert Dynamisch Business Model

Riskonet legt de lat in 2019 serieus hoger, door het Dynamisch Business Model leidend te maken in de adviespraktijk. Opdrachtgevers profiteren met name van sterkere inventarisaties en analyses van hun organisatie, resulterend in beter zicht op en advies over hun risico’s.