Riskonet is een vanuit Nederland opererende, internationaal actieve
netwerkorganisatie van risicoprofessionals. De organisatie biedt een integrale
aanpak van asset risk management. Het werkgebied is primair Europa, met recente
uitbreidingen naar Oost-Europa, Turkije en het Midden-Oosten.

Specialisten

Specialisten

De kern van Riskonet bestaat uit acht personen, waarvan één in Turkije. Dit zijn zes van de Riskonet professionals. Klik door voor een nadere beschrijving van ons team.

Lees meer

Internationaal adviesnetwerk

Riskonet brengt professionals samen op werkterreinen als brandveiligheid, brandmeld- en brandblusinstallaties en brandveiligheidsconcepten, overstroming, natuurrampen, arbeidsrisico’s en -veiligheid, toeleveranciersrisico’s, aansprakelijkheid, productie-uitval door interne en externe factoren, inbraak en andere criminaliteit.

Lees meer

Internationaal adviesnetwerk

Riskonet Blog

Özlem Emgen, de expert van Riskonet in Turkije

“Risk management dient bedrijven én banken”

 

Riskonet beschikt over een internationaal netwerk van risk management professionals. Özlem Emgen – standplaats: Istanbul – is één van hen. Organisaties in projectfinanciering maken veelvuldig gebruik van haar expertise op het gebied van risicomanagement.