De kern van Riskonet bestaat uit een internationaal team met leden in onder andere Turkije en Polen.

Specialisten

Specialisten

De kern van Riskonet bestaat uit een internationaal team met leden in onder andere Turkije en Polen. Klik hier voor een nadere beschrijving.

Lees meer

Internationaal adviesnetwerk

Riskonet brengt professionals samen op werkterreinen als brandveiligheid, brandmeld- en brandblusinstallaties en brandveiligheidsconcepten, overstroming, natuurrampen, arbeidsrisico’s en -veiligheid, toeleveranciersrisico’s, aansprakelijkheid, productie-uitval door interne en externe factoren, inbraak en andere criminaliteit.

Lees meer

Internationaal adviesnetwerk

Riskonet Blog

Certificering sprinklersystemen: Polen verdient plek op de agenda

Er bestaan in Europa grote verschillen in de kwaliteit van sprinklersystemen. Dat is voor een groot deel het gevolg van uiteenlopende wijzen van normering, certificering en inspectie. Zo bestaat bijvoorbeeld in Polen geen officiële eis voor certificering van installaties en inspecties, maar is er wel een sterke verwachting binnen het vakgebied om daar op termijn iets aan te doen. Een expertmeeting op de Nederlandse ambassade kan daarvoor inspiratie leveren.