Riskonet is een vanuit Nederland opererende, internationaal actieve
netwerkorganisatie van risicoprofessionals. De organisatie biedt een integrale
aanpak van asset risk management. Het werkgebied is primair Europa, met recente
uitbreidingen naar Oost-Europa, Turkije en het Midden-Oosten.

Specialisten

Specialisten

De kern van Riskonet bestaat uit acht personen, waarvan één in Turkije. Dit zijn zes van de Riskonet professionals. Klik door voor een nadere beschrijving van ons team.

Lees meer

Internationaal adviesnetwerk

Riskonet brengt professionals samen op werkterreinen als brandveiligheid, brandmeld- en brandblusinstallaties en brandveiligheidsconcepten, overstroming, natuurrampen, arbeidsrisico’s en -veiligheid, toeleveranciersrisico’s, aansprakelijkheid, productie-uitval door interne en externe factoren, inbraak en andere criminaliteit.

Lees meer

Internationaal adviesnetwerk

Riskonet Blog

Dave Hazel en Ingrid Klein-Hendriks over juridische ondersteuning bij risk management

“Op zoek naar ‘gaps’ tussen actuele regelgeving en verzekerde praktijk”

 

Is uw onderneming goed verzekerd tegen brand en andere risico’s? Let op: ongemerkt kan een verzekering als het ware over z’n houdbaarheidsdatum zijn. Nieuwe wetten en regels hebben de polis ‘ingehaald’, met tekortschietende dekking als gevolg. Riskonet biedt zijn opdrachtgevers juridische ondersteuning om potentieel kostbare ‘gaps’ tussen de verzekering en de nieuwe realiteit op te sporen. Dave Hazel, Managing Partner bij Riskonet, bespreekt met juriste Ingrid Klein-Hendriks de gespannen relatie tussen theorie en praktijk.