Riskonet is een vanuit Nederland opererende, internationaal actieve
netwerkorganisatie van risicoprofessionals. De organisatie biedt een integrale
aanpak van asset risk management. Het werkgebied is primair Europa, met recente
uitbreidingen naar Oost-Europa, Turkije en het Midden-Oosten.

Specialisten

Specialisten

De kern van Riskonet bestaat uit acht personen, waarvan één in Turkije. Dit zijn zes van de Riskonet professionals. Klik door voor een nadere beschrijving van ons team.

Lees meer

Internationaal adviesnetwerk

Riskonet brengt professionals samen op werkterreinen als brandveiligheid, brandmeld- en brandblusinstallaties en brandveiligheidsconcepten, overstroming, natuurrampen, arbeidsrisico’s en -veiligheid, toeleveranciersrisico’s, aansprakelijkheid, productie-uitval door interne en externe factoren, inbraak en andere criminaliteit.

Lees meer

Internationaal adviesnetwerk

Riskonet Blog

Riskonet begeleidt harmonisatie-onderzoek CCV

Gelijke werkwijzen, gelijke uitkomsten?

 

Laat vijf inspecteurs een sprinklerinstallatie keuren volgens een vastgesteld inspectieschema. Is hun aanpak dan min of meer gelijk en komen zij dan ook tot een eensluidend oordeel? Dit is kern van de vraag die het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voorlegde aan Riskonet: doe een harmonisatieonderzoek naar de inspectie VBB-systemen.