Ondanks dat ‘Brussel’ streeft naar uniformiteit is de verscheidenheid aan bouw- en veiligheidsvoorschriften
in Europa groot. Een organisatie mag er niet van uit gaan dat wet- en regelgeving elders min of meer
gelijk zijn aan die op de thuismarkt. Dat maakt het lastig om risico’s te managen en om een risicobeleid op
te stellen en te hanteren.

Wat biedt Riskonet?
Riskonet beschikt over brede internationale expertise en over een internationaal netwerk dat ondubbelzinnig helderheid kan geven.

Riskonet wijst u de weg in het doolhof van regels en voorschriften binnen Europese landen, waar zelfs belangrijke regionale verschillen verstaan. Riskonet heeft een sterk netwerk in Europa, met recente uitbreidingen in Oost-Europa, Turkije en het Midden-Oosten. Riskonet kan ook daarbuiten partners inschakelen die volgens de Riskonet methoden en maatstaven voor klantorganisaties werken.

De kracht van dit netwerk is de basis onder Riskonet. Het biedt u tevens het gemak van ontzorging en de zekerheid dat uw risicobeleid een stevige basis heeft.

Organisatieadvies
Risicobeleid
Asset veiligheid
Environment, Health & Safety
Verzekeraars
Bouwkundige begeleiding
Aansprakelijkheids-
risico's