Ondanks dat ‘Brussel’ streeft naar uniformiteit is de verscheidenheid aan bouw- en veiligheidsvoorschriften in Europa groot. Een organisatie mag er niet van uit gaan dat wet- en regelgeving elders min of meer gelijk zijn aan die op de thuismarkt. Dat maakt het lastig om risico’s te managen en om een risico-beleid op te stellen en te hanteren.

Wat biedt Riskonet?
Riskonet beschikt over brede internationale expertise en over een internationaal netwerk dat ondubbelzinnig helderheid kan geven.

Riskonet wijst u de weg in het doolhof van regels en voorschriften binnen Europese landen, waar zelfs belangrijke regionale verschillen verstaan. Riskonet heeft een sterk netwerk in Europa, met recente uitbreidingen in Oost-Europa, Turkije en het Midden-Oosten. Riskonet kan ook daarbuiten partners inschakelen die volgens de Riskonet methoden en maatstaven voor klantorganisaties werken.

De kracht van dit netwerk is de basis onder Riskonet. Het biedt u tevens het gemak van ontzorging en de zekerheid dat uw risicobeleid een stevige basis heeft.

Organisatieadvies
Risicobeleid
Asset veiligheid
Environment, Health & Safety
Verzekeraars
Bouwkundige begeleiding
Aansprakelijkheids-
risico's