Knelpunt NFPA-standaarden in Polen

Wie o wie is de Authority Having Jurisdiction?         

Het is bijna epische term in de wereld van NFPA. De Amerikaanse standaarden noemen de ‘Authority Having Jurisdiction’ dikwijls als de ‘rechtsmacht’. Maar de autoriteit bestaat lang niet in alle landen. Ook in Polen is het soms zoeken naar de partij die zowel de positie als de kennis en ervaring heeft voor deze rol, zo schetst onze Poolse Riskonet-expert Leszek Golachowski.

04 February


“Laten we eens kijken wat de veelgebruikte NFPA13 standard zegt over ‘Authority Having Jurisdiction’ (AHJ). Section 3.2.2 zegt: “An organization, office, or individual responsible for enforcing the requirements of a code or standard, or for approving equipment, materials, an installation, or a procedure.

De AHJ komt talloze malen terug in de brandveiligheidsstandaarden van de NFPA. Wie vaak met de standaarden werkt, kan de term wel dromen. De praktijk van de term is in veel Europese landen, inclusief Polen, op z’n minst uitdagend te noemen. De grote vraag is: wie kan, mag en wil bepalen of een te ontwerpen en installeren sprinklerinstallatie voldoende veilig en effectief is in de beoogde situatie? Ik noem drie kandidaten.

 

Fire departments

De uitdaging begint al bij het feit dat de ‘fire marshalls’ in de VS, met hun expertise en rechtspositie, in landen als Polen niet bestaan. In de VS heb je het min of meer over een ‘fire department police’. Onze ‘fire departments’ zijn weliswaar (ook) verantwoordelijk voor de naleving van brandveiligheidsvoorschriften; ze hebben dus een juridische positie en zouden daarmee een goede kandidaat zijn om de AHJ uit de NFPA-standaard te zijn. Echter: zij hebben geen focus op en kennis van sprinklersystemen en van de NFPA-standaard op dit gebied. Laat staan dat ze de naleving van de standaarden juridisch kunnen afdwingen.

 

Sanitary inspectors

Tweede kandidaat: de bouwinspecteurs in Polen die zijn belast met toezicht op installaties waar water, verwarming en ventilatie aan te pas komt. De ‘sanitary inspectors’ die over sprinklersystemen kunnen oordelen zijn geregistreerde professionals met een erkende status van de overheid. Anders dan onze ‘fire departments’ hebben de meeste van deze inspecteurs geen enkele kennis over ‘fire protection’ of de systemen die daarbij gebruikt worden.

 

“De praktijk van de Authority Having Jurisdiction is in veel Europese landen op z’n minst uitdagend te noemen”

 

Verzekeraars

Kandidaat drie: de verzekeraars, met hun risk assessment officers. Zij hebben de statuur om AHJ te zijn. Hun belang is het verzekeren en het voortbestaan van een property. Zij zijn in de positie om oplossingen of ‘equivalente’ alternatieven te beoordelen en goed te keuren. Het nadeel van een verzekeraar als AHJ is dat deze relatief ver af staat van de praktijk van ontwikkeling en realisatie van vastgoed. Het ontbreekt ze aan gelegenheid om de vinger aan de pols te houden of om in te grijpen. In de praktijk is het aantal sprinkler-experts bij verzekeraars zeer beperkt, dus praktisch gezien is de AHJ-rol moeilijk in te vullen en waar te maken.

Overigens is de waarde van een ‘oké’ van een verzekeraar beperkt. Het betekent feitelijk dat de verzekeraar een oplossing ‘acceptabel’ vindt om een object ‘verzekerbaar’ te achten. Het nadeel is dat deze mening kan veranderen, het oordeel is niet bindend. Een organisatie die van verzekeraar wisselt, kan in die nieuwe omgeving een nieuw oordeel aantreffen waardoor de organisatie ‘exposed’ raakt.

 

Fire protection experts

De Poolse wetgeving schrijft voor dat geregistreerde ‘fire protection experts’ alle schriftelijke ontwerpen goedkeuren die betrekking heeft op brandveiligheid, inclusief sprinklersystemen. Hun akkoord garandeert dat het ontwerp voldoet aan de Poolse brandveiligheidseisen. Het is echter een publiek geheim dat de Poolse wetgeving met betrekking tot sprinklersystemen beperkt is. Sterker nog, andere standaarden dan de algemene Europese norm krijgen geen aandacht van deze experts! Enkelen van hen zijn bekend met de NFPA en andere ontwerpstandaarden, maar de meerderheid is niet eens officieel gekwalificeerd om het ontwerp van sprinklersystemen te beoordelen. Laat staan voor het aandragen van alternatieve oplossingen.

 

Het vacuüm in Polen

Het komt er dus op neer dat er in Polen en sommige andere Europese landen een soort leemte of vacuüm bestaat. Het is ook duidelijk dat geen van deze partijen een rol kan spelen bij het beoordelen van een belangrijk begrip in de NFPA-standaarden, dat ‘equivalence’ wordt genoemd. Dit begrip geeft de ruimte om alternatieve oplossingen voor naleving van voorschriften goed te keuren, als ze op z’n minst even goed zijn of even veel zekerheid bieden over veiligheid en effectiviteit van bijvoorbeeld een sprinklersysteem. Belangrijk: er moet wel een AHJ zijn die deze afweging kan maken en de knoop kan doorhakken. Wie heeft de rechtspositie en de kennis van zaken om een sprinklersysteem te beoordelen?

 

Private organisatie

Het Duitse VdS is in dit gat gestapt, met een eigen VdS-standaard voor sprinklerinstallaties. Dit is een private organisatie, opgericht door de Duitse organisatie van vastgoedverzekeraars. Wie zijn installaties volgens deze normen ontwerpt en realiseert, kan bij het instituut terecht; zij zullen de ontwikkeling en realisatie van de systemen begeleiden. Technisch gezien kan dit instituut door de investeerder worden aangesteld als AHJ. Er hangt volgens organisaties die deze weg kozen wel een prijskaartje aan, maar er is in elk geval sprake van degelijke toetsing en – uiteindelijk – van de officiële vaststelling dat de installaties ‘oké’ zijn. Theoretisch gezien kunnen de VdS experts ook de NFPA-standaard hanteren, maar dat ligt niet helemaal binnen hun scope.

 

Met dit alles is in Polen het aantal serieuze kandidaten om de AHJ-rol op zich te nemen dus zeer beperkt. Tegelijkertijd is de vraag naar zowel ‘compliance assessments’ als de ontwikkeling van alternatieve, maar gelijkwaardige oplossingen groot. Bij Riskonet is het routine om de AHJ-rol te spelen, waarbij we een meer formele en gestructureerde benadering van dergelijke vraagstukken hebben. Zowel in praktische zin als met betrekking tot de wetgeving. We zijn ervan overtuigd dat een meer gangbare inzet van onafhankelijke experts goed zou zijn voor alle betrokkenen.”