Risk management expert Gerrit Vink, nieuw bij Riskonet:

“Ondernemers moeten realistischer kijken naar hun risico’s”

 

Echt entrepreneurschap vraagt bevlogenheid en het zien van kansen. Ideeënrijk ondernemen, door barrières gaan en succes najagen – het hoort er allemaal bij. Maar anno 2018 moet je volgens Gerrit Vink tegelijkertijd oog hebben voor serieuze operationele bedreigingen om kansen en successen duurzaam te laten zijn.

08 januari


PROFIEL

Gerrit Vink is een specialist in strategische en operationele risk assessments voor organisaties, in sectoren als de maakindustrie, bouwbedrijven, handel en logistiek inclusief de transportbranche.

 

Zijn CV meldt verder onder meer dat hij bij zijn vorige werkgever(s) internationale organisaties heeft ondersteund met de organisatie, opzet en implementatie en ‘embedding’ van risk- en insurance management. Ook heeft hij risk en insurance due-diligence surveys uitgevoerd voor bedrijven én investeerders, in het kader van fusies en overnames en voor banken en financiers in relatie tot grote bouwprojecten.

 

Vink beschrijft zichzelf als specialist in ‘worst case’ scenario analyses en kwantificering van zowel aansprakelijkheidsrisico’s als bedrijfsschaderisico’s. De impact van de ‘worst case’ risico scenario’s vergelijkt hij daarbij met de capaciteit van een organisatie om zelf risico’s te dragen (‘risk appetite’). Vervolgens ondersteunt hij ook bij de besluitvorming over aanvullende beheersmaatregelen, waaronder bijvoorbeeld de hoogte van verzekerings(sub)limieten.

“De ondernemer van nu gaat op volwassen wijze – integraal en afgewogen – om met deze risico’s. Dat is het risk management waar ik voor sta”, zegt Gerrit Vink, Riskonet’s nieuwe risk management expert. Vink, hiervoor werkzaam bij AON Global Risk Consulting en ooit ook actief voor een installatiebedrijf, brengt een brede kijk op risk management mee. Hij popelt om zijn toegevoegde waarde bij opdrachtgevers te laten zien.

 

Alles moet samenkomen

Wat ziet hij als zijn belangrijkste uitgangspunt in zijn nieuwe job? “Bedrijven zouden hun risico’s niet individueel of vanuit één discipline moeten zien, maar breder. Alle operationele risico’s inclusief bijvoorbeeld die van bedrijfsschade en aansprakelijkheid, zou je het liefst in samenhang bekijken. Arbeidsveiligheid, brandveiligheid, contractbeheersing, alles moet samenkomen en uiteindelijk worden gerelateerd aan de bedrijfsdoelstellingen”

“Ik heb in de praktijk dikwijls gezien hoe lastig dat kan zijn. Dat een risk manager bij een onderneming soms heel magere contacten heeft met de insurance manager binnen de organisatie. Er is nog veel te winnen bij de ontwikkeling van integraal kijken naar risico’s in het bedrijfsleven”, zegt Gerrit Vink, die het als een pre ziet dat hij de verbinding kan maken tussen de wereld van risk management en verzekeringsoplossingen, dankzij zijn jaren bij AON.

 

Aanvullende expertise

Het aantreden van Vink als nieuwe Risk Management Consultant brengt Riskonet aanvullende expertise op het gebied van operationele risico’s die niet per se asset-gebonden zijn, of exclusief gerelateerd aan het EHS-domein. “Bij veel organisaties worden de gevolgen van bijvoorbeeld bedrijfsschade- en aansprakelijkheidsrisico’s onderschat. Door het inzichtelijk maken en het kwantificeren van de potentiële gevolgen van deze risico’s, wordt het bewustzijn vergroot en kun je betere beslissingen nemen. Het is niet alleen een kwestie van welke risico’s je wilt lopen, maar ook welke je kúnt lopen. Bij welke gebeurtenissen en schade loopt een bedrijf de kans dat een bank de geldkraan dichtdraait. En als het een beursgenoteerde onderneming betreft is het de vraag welke gebeurtenissen serieuze gevolgen hebben voor de beurskoers.”

 

Geen angst, maar bewustzijn

Risico’s identificeren en inzichtelijk maken, organisaties bewust maken van de risico’s die ze lopen én meedenken en adviseren over hoe ze realistischer met die risico’s kunnen omgaan: het is voor Gerrit Vink een ongemeen boeiend domein. “Dat is geen domein waar angst moet reageren voor wat er allemaal kan gebeuren, maar van bewustzijn en goed afwegen van opties. Bewust omgaan met risico’s, dat is wat je wilt bereiken met risk management.”

 

Dat gaat om het beantwoorden van de vraag wat wil je investeren in preventie of wat wil je verzekeren – en hoe – en wat juist niet. Vink: “En wat is je ‘risk appetite’ – wat wil je maximaal op het spel zetten c.q. verliezen? Welke balans breng je aan tussen kansen die je wilt najagen en bedreigingen die er intussen ook zijn? Het is een kwestie van voortdurend afwegen; ik heb de indruk dat ondernemers gemiddeld genomen, al dan niet bewust, meer aan de kans-kant van het spectrum zitten en dat ze liever niet te veel willen denken aan bedreigingen.”

 

Professionaliseren

Gelukkig, zo ziet ook Vink, is het metier van risk management aan het professionaliseren. “Het is een vak apart om de belangrijkste bedreigingen te herkennen en er de juiste waarde aan toe te kennen. Ik heb veel ervaring in het adviseren over dat soort lastige afwegingen. Ik ben ervan overtuigd dat Riskonet ondernemers en managers wijzer kan maken, met adviezen die getuigen van veel kennis en praktijkervaring, maar ook vanuit een pragmatische en realistische invalshoek. Dit bedrijf heeft de expertise om verder te gaan, om de functie van risk & insurance manager in organisaties op te zetten of te optimaliseren. Om risk & insurance managers op specifieke gebieden te ondersteunen. En zelfs om de functie op interim- of parttimebasis in te vullen.”

 

Wat de aard en inhoud van het advieswerk van de nieuwe Riskonetter ook mag worden, Gerrit Vink is klaar voor de start.

Contact

Ron de Bruijn

De Cuserstraat 93
1081 CN Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
info@riskonet.com

Contact

Özlem Emgen

FSM Mah. Poligon Sokak Buyaka İş
Kuleleri Kule 3 D.1,2,3,4
Ümraniye İstanbul Türkiye
+90 533 21 12 051
info-tr@riskonet.com

Contact

LeSzek Golachowski

Rakowicka 1
31-511 Kraków
Poland
+48 663 336 844
biuro@riskonet.com

Contact

Chris Brits

Unit 9, 4 Homestead Ave
Bryanston Dr, Johannesburg
2191, South Africa
+27 83 456 7424
info-za@riskonet.com