“Groeiende behoefte aan risk management met gecoördineerde fire safety en security”

Ulrik Odén is Riskonet’s partner voor Noord-Europa. Opererend vanuit Zweden hanteert hij met zijn firma Oden & Oden een opmerkelijk brede kijk op risk management. “In de risk management arena zullen we meer en meer moeten streven naar pragmatische security, waarbij we zowel infrastructuur en gebouwen als informatie moeten zekerstellen. Deze terreinen hebben steeds meer raakvlakken. We kunnen onze ogen niet sluiten voor de nieuwe risico’s van deze tijd.”

18 August


Oden & Oden biedt risk management diensten aan organisaties in Zweden, Finland en Noorwegen en in mindere mate ook in Denemarken. “Ik werk dikwijls op projectbasis voor bouwondernemingen, om de risico’s van een nog te bouwen object in kaart te brengen en bijvoorbeeld security-, brandpreventie- en bestrijdingsmaatregelen voor te stellen en uit te werken. Ook kijk ik naar het risk management rond het bouwproject zelf. Het gaat hierbij meestal om de realisatie van grote meerjarige projecten, bijvoorbeeld van winkelcentra. Wat gebeurt er binnen de hekken van het bouwterrein, waar zitten de risico’s van schade voor mens en materieel en wat kunnen we doen om incidenten te voorkomen en de schade te beperken? Lang niet elke bouworganisatie pakt het risk management zo gedegen aan, maar het is wel degelijk een groeimarkt.”

 

Zweeds risk management volwassen

Ulrik schat Zweden in als een ‘mature market’ voor risk management. “Risk management begint in Zweedse organisaties dezelfde volwassen positie te krijgen als bijvoorbeeld kwaliteitszorg. Een trend is bijvoorbeeld dat organisaties ISO-standaarden (zoals ISO 31000) inzetten bij het ontwikkelen van beleid en richtlijnen. Het is een terrein waarop organisaties beleid maken. Net als Riskonet in Nederland, bied ik in onze regio consultancy aan om organisaties met praktische en beleidsmatige adviezen te ondersteunen.”

 

Investeren in veiligheid én security

Gebouwen moeten decennia meegaan; het niveau van bescherming hangt af van hoe ze gebouwd zijn. Ulrik Odén adviseert daarbij. “Niet alleen over bijvoorbeeld brandbestrijdingsmaatregelen in nog te bouwen gebouwen, maar desgewenst bied ik ook een ‘second opinion’. Ik beoordeel dan of maatregelen in gebouwen die een partij wil verwerven, voldoen aan de eisen. Voldoet de sprinklerinstallatie aan de eisen, zijn er risico’s die wellicht over het hoofd zijn gezien? Zijn ze wel geschikt voor brandbestrijding, gegeven de activiteiten die in het object worden uitgevoerd? Zijn de materialen en is de constructie goed gekozen, met acceptabele risico’s van brand en ‘deliberate acts’? Als het een gebouw betreft dat in onderdelen wordt verhuurd aan internationale huurders, dan adviseer ik over maatregelen die voor deze doelgroep belangrijk kunnen zijn.”

 

Het geheel overzien

Uiteraard zijn er engineers die deze installaties kunnen ontwerpen en installateurs die ze kunnen bouwen, “maar”, zo zegt Ulrik Odén, “ik merk dat de toegevoegde waarde van een risk specialist nadrukkelijk ligt in het kunnen overzien van de ‘big picture’. Opdrachtgevers vinden het lastig om het geheel te overzien. Er zijn veel manieren om goed risk management te voeren; ik kan opdrachtgevers adviseren over mogelijkheden om een optimum te bereiken in risicomanagement en kosten.”

 

Continuïteit garanderen

Dat zijn vragen die zeker voor grote opdrachtgevers spelen. “De mijnbouwbedrijven die ik in Zweden tot mijn opdrachtgevers reken, hebben nog een additioneel belang. Hun investeringen zijn zo gigantisch, dat zij rekening moeten houden met de kans op en de kosten van onderbreking van hun operatie. Het garanderen van de continuïteit is voor hen een cruciale factor.”

 

De risico’s van deze tijd

De opdrachtgever kan zowel de bouworganisatie zijn, als de vastgoedontwikkelaar, de investeerder, de verzekeraar of de eigenaar. “Het is zelden alleen een kwestie van risico’s managen en van het beoordelen van veiligheid. Er wordt ook steeds meer een oordeel gevraagd over security”, zegt Ulrik, die ook geruime tijd heeft gewerkt voor de Zweedse politie. “Hoe ga je om met security in een tijd waarin kwaadwillenden – criminelen en terroristen, maar ook vandalen die gebouwen in brand steken – een bedreiging vormen voor een gebouw? Hoe ontwikkel je daar beleid op? We kunnen onze ogen niet sluiten voor de nieuwe risico’s van deze tijd.”

 

Ze vormen een reëel gevaar, vindt Ulrik Odén. “Sommige high-profile branches en sectoren zullen moeten meewegen; iedereen die bekende, high-profile gebouwen in z’n portefeuille heeft, zal erin mee moeten. We gaan in de komende jaren in toenemende mate met security issues te maken krijgen, ook in de bescherming van gebouwen, van outsourcing, van data en van de locaties waar die data worden bewaard. Ik merk dat ook productiegerelateerde IT security steeds meer raakt aan de terreinen waarover ik adviseer. Dat maakt het werk van mijn risk management advisering alleen maar relevanter.”