Nieuwe functie Tom de Nooij bij NFPA

Riskonet’s brandveiligheidsspecialist Tom de Nooij heeft een nieuwe stap gemaakt bij de National Fire Protection Association (NFPA), de Amerikaanse organisatie die wereldwijd geaccepteerde normen ontwikkelt.

24 January


De Nooij, die reeds senior NFPA instructor is en lid van de ‘NFPA 30 technical committee for flammable combustible liquids code’, is nu ook toegetreden tot de commissie voor NFPA 20 Fire pumps.

Als we hem vragen naar de achtergrond van deze stap, blijkt dat hij voor de functie is gevraagd vanwege zijn specifieke kennis op dit terrein. “Elke commissie heeft een ‘principle’ die de kar trekt en een ‘alternate’, een soort adjunct die hem kan vervangen. Voor deze NFPA 20 commissie ben ik nu alternate.” Bij de NFPA 30 commissie is De Nooij principle, met William Koffel als zijn alternate. “Koffel is in de VS een onbetwiste autoriteit op het gebied van fire hazards en protection.”

 

Erkenning positie

De stap van De Nooij betekent een erkenning van de autoriteitspositie van hemzelf en van Riskonet in Europa. “Ik ben de eerste en enige senior NFPA instructor uit Europa; lid worden van een tweede commissie is een extra bevestiging.” De Nooij werkt in de commissies mee aan de totstandkoming en actualisering van standaarden. “Daarmee zit ik als het ware ‘dichtbij het vuur’ als het om de nieuwste ontwikkelingen gaat. Leerzaam ook, ik neem die ervaring graag mee naar mijn Europese adviespraktijk bij Riskonet.”

 

Positief doorwerken

De nieuwe rol van De Nooij werkt ook op een andere manier positief door. “De NFPA standaarden worden wereldwijd gebruikt. Het is een non-profit organisatie met een puur professionele focus. De NFPA heeft er alle belang bij om ook de praktijk in Europa te vertalen in de normen. Daar sta ik voor. Ik neem de visie, ervaringen en inzichten van mijn relaties, bijvoorbeeld van Europese sprinklerpomp-producenten, mee. Zo worden de normen ook in Europa toegankelijker.”

 

De benoeming weerspiegelt ook het belang dat Riskonet hecht aan internationale vertegenwoordiging en professionele ontwikkeling. “Meewerken in een NFPA-commissie doe je belangeloos – de kosten voor het reizen en de gespendeerde tijd komen voor rekening van Riskonet. Wij dragen graag bij aan normen die kloppen en zich goed laten toepassen.”