In 3 stappen naar veiligheid

  1. Assessment en advies
  2. Uitvoering
  3. Onderhoud en optimalisatie

Assessment en advies

Riskonet analyseert en adviseert in de volle breedte en diepte over risico’s, mogelijke schade en over investeren om narigheid te voorkomen of te beperken.

Lees meer

Uitvoering

Uitgangspunten en voornemens op dit gebied worden in de praktijk door Riskonet gevolgd en uitgevoerd. Zo leiden een Uitgangspuntendocument (UPD) en een Programma van Eisen tot een risicobeleid dat praktisch hanteerbaar en uitvoerbaar is.

Lees meer

Onderhoud en optimalisatie

Riskonet draagt er zorg voor dat het risicobeleid en de operationele uitwerking up-to-date blijven met wet- en regelgeving, met wensen van verzekeraars en met bedrijfseconomische ontwikkelingen.

Lees meer

Expertise

Riskonet staat voor professionaliteit in asset risk management. We helpen bedrijven risico’s te identificeren. Met de juiste beveiligingsmaatregelen voorkomen we calamiteiten en beperken we de gevolgen ervan. Hiernaast helpen we professionals om zich te ontwikkelen in risicocultuur en in asset risk management.

Organisatieadvies
Risicobeleid
Asset veiligheid
Environment, Health & Safety
Verzekeraars
Bouwkundige begeleiding
Aansprakelijkheids-
risico's
Internationaal adviesnetwerk
‘Non-damage’ bedrijfsonderbreking

Kwetsbaar en onbeschermd

Certificering sprinklersystemen: Polen verdient plek op de agenda

Riskonet’s Özlem Emgen leverde bijdrage aan NFPA-congres in Las Vegas

Risicobeheersing in een volwassen markt

Oryzont (Spanje) slaat handen ineen met Riskonet

Na catastrofes in Doha en Rusland:

Meer 'accidents waiting to happen'?